Vart är du på väg?

Sort your thought, Train your brain, Create the Great & Seal your deal

Vart är du på väg?

december 21, 2019 Reflektera Mera - en insiktsfull adventskalender 2019 0

21 december 2019

Många av de som anlitar en coach springer. Det går fort och många har sprungit länge. Många är ansvariga för någon slags verksamhet. Ibland med yttersta ansvaret, ibland i ledningsfunktion eller så driver de sin egen verksamhet.

Många upplever sig som ensamma, de stöttar och leder sina medarbetare men hinner inte alltid med att lyfta blicken och stämma av med sig själva.

Många har koll på verksamhetens mål. I alla fall när de stannar upp och reflekterar. Men ganska ofta har de lite ”glömt” sina egna mål och sitt eget ”varför”. Och många missar att kontinuerligt stämma av att de egna målen och verksamhetens mål är i synk med varandra. För några få har det pågått så länge att de inte längre vet vart de vill.

Många säger att de saknar någon som har tid och utrymme att bolla tankar/idéer, någon som finns som stöd. Säger att ”när man kommit upp i en ledande position – då anses man vara ”färdig” och ska kunna allt själv”.  Man får ta ansvar för sin egen utveckling. 

Stämmer det här med dig, hitta någon att bolla med! För det är som katten i Alice i Underlandet sa: ”Om du inte vet vart du vill – spelar det ju ingen roll vilken väg du tar…”

Lycka till!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *