Jobb & Karriär

Sort your thought, Train your brain, Create the Great & Seal your deal

Magnetiska måndagar

Om du arbetar heltid (40 tim/vecka) från det att du är 25 år till du fyller 65 så arbetar du >70 000 timmar i ditt liv. >70 000 timmar! Klart det är viktigt att majoriteten av de timmarna är precis så som du önskar dem! Och om de inte är det, se då till att ändra på det. För det är bara du som har makten att förändra din situation.

Jobb & Karriär är för dig som vill fokusera på ditt jobb och din karriär. Som vill känna att du gör något meningsfullt på dagarna och bidrar till något viktigt. Jobb & Karriär passar dig som antingen ”tappat sugen”, kört fast eller upplever en obalans mellan ansvar och befogenheter. Kanske är din roll otydlig eller kanske du bara inte hinner med allt i livet. Eller så vill du kliva vidare.

Programmet passar också dig som vill presentera bättre, hitta mer energi eller känna större tillfredsställelse på ditt nuvarande jobb. Helt enkelt för dig som vill känna att måndagar är magnetiska!

Vad kan programmet ge dig?

Med Jobb & Karriär kan du ta du tag i taktpinnen i ditt liv, skapa kontroll över din situation och hitta din väg till utveckling.  Din coach hjälper dig att reflektera över dig själv och din yrkesroll och därigenom förbättra ditt handlande i enlighet med både din egen personlighet och organisationens mål och visioner.

Under Jobb & Karriär fokuserar vi på dig, din utveckling och din nuvarande och framtida position. Du får perspektiv på dig själv, din roll i företaget och i din livssituation. Det ger dig tydlighet, självtillit och beslutsgrund så att du kan göra medvetna val. Du coachas i att sätta mål och att genomföra dem. Du får mer energi och mer fokus framåt!

Jobb & Karriär börjar med en nuläges analys och en överblick av ditt liv. Du får utforska dina drivkrafter, vad som verkligen motiverar dig, styr dig och vad som ger och tar energi. Du får identifiera dina styrkor och göra en personlig SWOT.

Därefter får du hjälp att identifiera vad du trivs med, vad du kan och hur du vill att din drömtillvaro ska se ut innan du får möjlighet att identifiera vilket eller vilka steg du kan ta för att komma närmare ditt drömjobb och din drömtillvaro. Självklart får du hjälp med och återkoppling på både CV och LinkedIn: Om du vill och önskar får du också hjälp med ditt personliga varumärke och får träna på hur du kan öka din impact.

Jobb & Karriär – Individuell coaching under 3 månader

-6 träffar

-ca 2 veckor mellan varje tillfälle

-Hemuppgifter, övningar och reflektioner mellan gångerna

-Telefon och mail kontakt med coach för kortare avstämningar mellan gångerna

Prova om detta är det du behöver!

Blir du nyfiken och vill veta mer, boka ett kostnadsfritt utforskar möte eller bara få kontakt?

Klicka här och fyll i dina uppgifter så får du strax återkoppling!