Chef & ledare

Sort your thought, Train your brain, Create the Great & Seal your deal

Executive coaching | Chefsstöd

Skickliga ledare förstår vikten av att alltid utveckla både sig själva och verksamheten för att nå nya resultat. Ibland har man större utmaningar än annars och då kan executive coachning eller chefsstöd vara något att överväga. 

Med programmet Chef & Ledare och Executive coaching/chefsstöd ger du dig själv både tid och möjlighet att reflektera kring din situation och dina viktigaste nyckelfrågor som chef och ledare. Det kan t ex vara:

Hur ska jag prioritera i en komplex värld?
Hur skapar jag hållbar utveckling för både organisationen och människorna?
Vilket ledarskap vill jag stå för, vilka är mina värderingar?
Hur hanterar jag konflikter och ger feedback?
Hur kan jag coacha mina medarbetare till att prestera sitt bästa?

Programmet Chef & Ledare syftar till att hela tiden ta dig framåt så att du uppnår den förändring du önskar i dig, ditt team och din organisation, snabbare än om du skulle arbetat med det på egen hand.

Förutom att din coach har gedigen egen erfarenhet av chefspositioner på olika nivåer och ledningsgrupps arbete och därmed har god förståelse för de utmaningar man kan ställas inför som chef och ledare, är din coach expert på att ”lyssna loss” tankar som gått i spinn och hjälpa dig reda ut tanketrassel.

Upplägg Chef & Ledare, 6 månader

Innehållet i ditt Chef & Ledare program skräddarsys naturligtvis efter dina önskemål och förutsättningar.

-Programmet löper över 6 månader och består av 10 coachingmöten tillsammans med din coach

-Du identifierar 4-5 ämnen som du vill ta upp och vi arbetar oss igenom dem en efter en.

-Det kan förekomma både inläsnings litteratur, övningar och reflektionsuppgifter som du arbetar med mellan coaching tillfällena.

-Du har tillgång till din coach via mail och telefon för kortare avstämningar mellan träffarna

Prova om detta är något för dig!

Klicka här för kontakt och för att boka ett kostnadsfritt utforskar möte där du får möjlighet att undersöka om och hur Unwind your mind coaching kan hjälpa dig.